Розкриття інформації

Відомості про найменування

Відомості про державну реєстрацію

Відомості про місцезнаходження

Відомості щодо включення надавача фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ

Комплексна інформаційна система Національного банку України

Фінансові послуги та ліцензії 

Умови та порядок надання фінансових послуг

Відомості про режим робочого часу

Річна фінансова звітність

Звітні дані (інші, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність)

Керівництво

Структура власності

Інформація про фінансові послуги та умови їх надання, інша інформація, розкриття якої є обов’язковим відповідно до статей 12, 12¹ Закону про фінансові послуги та нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють діяльність із надання небанківських фінансових послуг

Примірні/типові кредитні договори:

1. Кредитний договір (щодо надання пільгового довготермінового кредиту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 та місцевих житлових програм)

2. Договір про іпотечний кредит (за рахунок власних коштів Держмолодьжитла)

3. Кредитний договір (надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та\або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла).

4. Кредитний договір (пільгове іпотечне кредитування внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови KFW)

Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту, забезпеченого іпотекою/майновими правами на предмет нерухомості:

Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW)

Надання довгострокових пільгових кредитів для будівництва (реконструкції) та придбання житла молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам за рахунок власних коштів (коштів статутного капіталу) Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»

Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла.