ПРО РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

Повне найменування  Одеське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»
Скорочене найменування  Одеське регіональне управління Держмолодьжитла
Код за ЄДРПОУ 25427018
Наявність відокремлених підрозділів юридичної особи (так/ні) ні  

Місцезнаходження за КОАТУУ

 

5110137500 (65012, Одеська область, місто Одеса, Приморскьий район, вулиця Канатна, будинок № 83)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа ДЕРЖАВНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ФІНАНСОВА УСТАНОВА "ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ"
Код ЄДРПОУ засновника: 20033504
Адреса засновника: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ МАКСИМА КРИВОНОСА, будинок 2-А
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ВІДСУТНІЙ

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОДЕСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ “ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ”
 

Інформація про види фінансових послуг, що надає юридична особа

Види фінансових послугНаявність свідоцтва, ліцензії 
Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Серія ІК № 29, дата видачі 31.05.2007,   реєстраційний № 16101977, код фінансової установи 16

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг видана на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг  від 04.04.2017р. № 895         

Дата початку дії ліцензії – 05.04.2017 року 

Строк дії:  безстроково

Статус ліцензії – чинна

   

Мета, завдання та підстави діяльності

Одеське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» створене у 1999 році в рамках Державної програми забезпечення молоді житлом з метою практичного виконання міжнародних інвестиційних проектів, державних, регіональних і місцевих програм будівництва та придбання житла, зокрема для молоді, об'єктів соціально-культурного призначення, а також для надання соціальної допомоги сім'ям та громадянам для вирішення житлових проблем, виконання програм забезпечення населення житлом.

Одеське регіональне управління Держмолодьжитла виконує покладені на нього завдання на засадах гласності у взаємодії з юридичними особами, в тому числі місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, банками, кредитними спілками, профспілковими та громадськими організаціями, а також з фізичними особами.

Одеське регіональне управління Держмолодьжитла є підрозділом Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"  та є юридичною особою, що діє відповідно до Положення і надає у порядку, встановленому Положенням про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001р.№ 584, пільгові довготермінові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, обслуговує ці кредити, забезпечує їх цільове використання та своєчасне погашення; забезпечує реалізацію механізму відшкодування частини відсотків у порядку визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003р. № 853 та Постановою Кабінету міністрів України від 25.04.2012 року № 343 а також практичне виконання інших програм, виконання яких покладено на Держмолодьжитло або регіональне управління Держмолодьжитла розпорядчими та/або нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та/або рішеннями органів місцевого самоврядування чи виконавчої влади.

Одеське регіональне управління Держмолодьжитла у своїй діяльності підпорядковується, підзвітне та підконтрольне Держмолодьжитлу і діє на підставі Статуту Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2000р. № 1604, Положення Про Одеське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», а також в межах наданих та делегованих йому повноважень. 

Одеське регіональне управління Держмолодьжитла  має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, веде бухгалтерський, оперативний та фінансовий облік результатів своєї діяльності та статистичну звітність відповідно до законодавства. Одеське регіональне управління Держмолодьжитла є правонаступником Одеського регіонального відділення Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, створеного відповідно до рішення спостережної ради Фонду від 20.12.2000р. (протокол № 1) та наказу Голови правління Фонду від 21.03.2001р. № 17/9). 

9 серпня 2017р. Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (Держмолодьжитло) і ПрАТ «Міжнародне бюро кредитних історій» уклали договір про обмін та використання інформації для посилення контролю за використанням державних кредитних коштів.

4 вересня 2017р. було затверджено "Порядок обміну інфоромацією  з Приватним акціонерним товариством «Міжнародне бюро кредитних історій» та її використання Держмолодьжитлом"

Відповідно до договору, Держмолодьжитло планує як отримання інформації від МБКІ, так і зворотнє інформування Бюро щодо стану виконання позичальниками їхніх зобов’язань за кредитами.

Укладаючи кредитнрий договір з Держмолодьжитлом позичальник надає Кредитору, в тому числі в особі Одеського регіонального управління Держмолодьжитла, згоду на передачу, збір, зберігання, використання та поширення інформації про себе, через будь-яке бюро кредитних історій.  Ця згода діє до моменту повного погашення всіх зобов’язань Позичальника перед Кредитором, незалежно від часу та підстав їх виникнення. Інформація про назву та адресу бюро кредитних історій, до яких Кредитором, в тому числі в особі Регіонального управління передається інформація для формування кредитної історії Позичальника, розміщується на офіційному сайті Кредитора та Регіонального управління.

 

  

Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію

 

Лінія довіри

044 275 74 32

Функціонує у робочі дні з 10-00 до 12-00 та з 14-00 до 16-00

Скринька довіри: antikor@fhb.kiev.ua

 

Додаткова інформація на виконання вимог частини 1, 2 ст. 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".