Молодіжне кредитування

Молодіжне кредитування здійснюється Одеським регіональним управлінням Фонду у межах двох програм: «Власні кошти» «Пільговий кредит». Загальні умови Програм Розмір кредиту на будівництво (реконструкцію) житла визначається виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 20 кв. метрів на сім’ю (нормативна площа). Рішення про надання кредиту приймається Регіональним управлінням Фонду, затверджується Кредитним Комітетом Центрального апарату Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі - Фонд) та погоджується Головою правління. Надання кредитів здійснюється в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на особистий рахунок позичальника у банку-агенті. Кандидати, що можуть приймати участь в Програмах: - сім'я, в якій чоловік та дружина віком до 35 років (включно); - неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 35 років (включно) має неповнолітніх дітей (дитину); - одинокі молоді громадяни віком до 35 років (включно); Вимоги до кандидатів: - громадянство України; - вік до 35 років (включно); - перебування кандидата (одинокого молодого громадянина, або кожного із членів молодої сім'ї) на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов; - підтвердження кандидатом своєї платоспроможності. Термін надання кредиту: до 30 років (але не більше ніж до досягнення старшим з сімейної пари пенсійного віку). Необхідні документи: • заява на отримання Кредиту; • анкета Позичальника. • паспортні дані повнолітніх членів сім'ї (оригінал паспорту Позичальника та його дружини/чоловіка (копію сторінок, що містить останнє фото, прізвище та ім'я, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, інформацію про реєстрацію та наявність дітей, копії сторінок з реєстрацією або розірванням шлюбу), або документ, що його замінює; • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; • довідка про перебування кандидата на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов або документи, що підтверджують необхідність поліпшення житлових умов для громадян, що мешкають у сільській місцевості; • довідка про склад сім'ї; • копія свідоцтва про шлюб (у разі його укладення); • копія свідоцтва про народження неповнолітніх дітей; • довідка з місця роботи із зазначенням посади, нарахованого та фактично одержаного доходу протягом 6 останніх місяців (з помісячною розбивкою) та поміткою "затримки у виплаті заробітної плати за останні 6 місяців відсутні"; • документи, що підтверджують інші доходи Позичальника (за наявності доходу не за основним місцем роботи), у т.ч. декларацію про доходи на останню звітну дату, завірену податковою інспекцією; • довідки про доходи всіх повнолітних членів сім'ї (за наявності); • виписка з трудової книжки про місце роботи за останні три роки; • згода подружжя (інших членів сім'ї) на передачу в заставу майнових прав на житло, в яке інвестуються кошти (нотаріально посвідчене), або їх особиста присутність при укладанні договору застави майнових прав та договору застави квартири. Якщо позичальник є суб'єктом підприємницької діяльності, то він надає: - фінансову звітність, затверджену податковою інспекцією; - свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця Програма "Пільговий кредит" здійснюється у відповідністю з Положенням “Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла” затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 584 від 29.05.2001 року і передбачає надання пільгового довготермінового кредиту на будівництво житла молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, які згідно із законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов. Кредит надається: Для позичальників, які не мають дітей – під 3% ставку річних; для позичальників, у яких одна дитина, - передбачене звільнення від сплати відсотків по кредиту; Для позичальників, у яких 2 дітей - передбачене звільнення від сплати відсотків по кредиту і за рахунок бюджетних коштів погашається 25% суми зобов'язань по кредиту; Для позичальників, у яких 3 і більше дітей, - звільняються від сплати відсотків по кредиту і за рахунок бюджетних коштів погашається 50% суми зобов'язань по кредиту. Авансовий внесок громадянина на поточний рахунок – не менш ніж 6% від передбаченої вартості будівництва (реконструкції) житла (нормативна площа помножена на нормативну вартість). Нормативна вартість 1 кв. метра житла визначається Мінрегіонбудом України (станом на 11.11.2014 – 5813 грн/м.кв.). При цьому у випадку надання кредиту на будівництво (реконструкцію) житла зазначену суму кандидат вносить двома частинами: - на момент укладення кредитної угоди – на менше як половину цієї суми, а також кошти на страхування в період будівництва (реконструкції) житла, виходячи із загальної суми внесків позичальника; - під час остаточних розрахунків протягом 10 днів після отримання в бюро технічної інвентаризації технічного паспорта з урахуванням фактичної площі збудованого (реконструйованого) житла – решту коштів. У разі перевищення нормативної площі та/або передбаченої розрахункової вартості будівництва (реконструкції) житла (нормативної вартості), встановленої кредитним договором, позичальник додатково сплачує за власний рахунок вартість будівництва (реконструкції) понаднормативної площі житла та/або різницю між фактичною вартістю житла і вартістю, встановленою кредитним договором. Відповідно до Інструкції «Про порядок визначення переваги в наданні пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» затвердженої наказом Міністерства України у справах сім'ї молоді та спорту 26.10.2005р. № 2488 (далі - Інструкція) встановлюється порядок визначення переваги в наданні пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла. Рейтинг кандидата розраховується шляхом додавання балів за критеріями, визначеними у п. 5 Інструкції. Таким чином, для отримання пільгового кредиту необхідно дочекатись своєї черги відповідно рейтингу і на умовах зазначених в Інструкції. «Власні кошти» затверджена Положенням «Про порядок надання довгострокових пільгових кредитів на будівництво житла молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, які згідно із законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, за рахунок власних коштів Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», затвердженої рішенням правління Фонду від 28.09.2010 року, протокол №35, і передбачає надання кредиту з фіксованою відсотковою ставкою без надання пільг. Розмір відсоткової ставки встановлюється у фіксованому розмірі відповідно до рішення правління Фонду(на теперішній час 14,1 %) Авансовий внесок громадянина : не менш ніж 10% від передбаченої (ринкової) вартості будівництва (реконструкції) житла на день укладання договору із забудовником.